Description

Podzimní konferenci Údržba 2023 na termín 20.9. - 21.9.2023, Liblice

Pozvání na 19. ročník mezinárodní odborné konference

„Autonomní údržba a diagnostika zařízení aneb každý má vliv na kondici strojů“

Připravujeme pro vás tradiční podzimní konferenci ÚDRŽBA 2023.

Termín konání: 20.9. - 21.9.2023

Výzva pro přednášející, vystavovatele, účastníky - přihlašujte své příspěvky a účast včas.

Dovolujeme si Vás i Vaše známé pozvat na tradiční mezinárodní odbornou konferenci Údržba 2023, kde se zaměříme mimo jiné na problematiku autonomní údržby a využití technické diagnostiky v oblasti údržby strojů a zařízení. 

Technická diagnostika má své nedílné místo v rámci údržby a prolíná se několika jejími systémy, pomáhá hledat důvody, proč zařízení selhalo (údržba po poruše), pomáhá lépe využít fyzický potenciál zařízení (údržba podle stavu) a podílí se na sběru dat pro prognózování vývoje technického stavu strojů (prediktivní údržba). Aby údržba dobře fungovala je vhodné zapojit i další osoby do údržbářských činností, seřizovače, operátory, protože každý má vliv na kondici strojů a zařízení.

Cílem konference zůstává pravidelné setkání lidí se zájmem o rozvoj procesů údržby, výměnu zkušeností a dobrých nápadů, s motivací tvořit a být v neustálém kontaktu s dobou. Přijďte se s námi podělit o Vaše zkušenosti.


Na konferenci máte možnost:

  • účastnit se jako posluchač
  • vystavovat - prezentovat výrobky, postupy, služby - získat kontakty
  • být partnerem -  mít logo firmy umístěné v partnerské sekci v materiálech a v přednáškovém sále
  • navázat nové kontakty při neformálním večerním programu