Kalendár:
Strojársky kalendár
Date:
06.06.2023 - 07.06.2023
Url:
https://www.forumkvality.sk/

Description

Inšpirácie, kontakty, trendy z oblasti systémov manažérstva kvality, riešenia nezhodných výrobkov a reklamácií, prepojenia kvality s dizajnom a inováciami, digitalizáciou, cloudových riešení v kvalite, ale aj z oblasti praktických riešení metodikou Six Sigma.
Konferencia sa koná pravidelne od roku 2017.