Description

Register obnoviteľných plynov a podpora biometánových projektov

Termín: streda, 7. júna 2023

Miesto konania: Konferenčná sála Dunaj, budova SPP, Mlynské nivy 44/c, Bratislava

Čas: 9:00 – 11:00 (prezentácia bude od 8:30)