Description

Digitální transformace 2023

aneb úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti

30.března 2023

TIC Zlín, Vavrečkova 5262, Zlín

PROGRAM AKCE

8:30 – 9:00

Příchod a uvítání účastníků

 

Hlavní program (moderuje Tereza Šamanová, CzechInno, Hub pro digitální inovace a Cybersecurity Innovation Hub)

9:00 – 9:15

Zahájení a úvodní slovo

Úvodní slovo hostitele akce a regionálního odborného partnera:

Zástupce TIC Zlín

Zástupce Zlínského kraje

9:15 – 9:45

Keynote speech: Transformace českých firem v podniky budoucnosti

Jiří Holoubek, Elektrotechnická asociace ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hub pro digitální inovace: Jak si stojí české firmy na cestě k dokonalé digitální, zelené a sociálně odpovědné transformaci?

● Aktuality o situaci v českých firmách

● Úspory i odpovědný přístup: impulsy a argumenty k digitalizaci

● Prezentované oblasti: ekologické, sociální a ekonomické aspekty digitální transformace

9:45 – 11:00

Blok Digitální transformace v podnikání

Úvodní slovo k bloku:

Tereza Šamanová, CzechInno: Čerstvé novinky z národní sítě DIHů (digitálních inovačních hubů) a EDIHů (Evropských center pro digitální inovace)

Co v praxi běží a jak se může Vaše firma zapojit?

● Digitální transformace ve firmách, její příležitosti a úskalí

● Environmentální a sociální impulsy k digitální transformaci

● Kybernetická bezpečnost

● Praktické příklady dobrých praxí z firem v regionu i na národní úrovni

Anna Tůmová, České Radiokomunikace: Nové služby ČRA a jejich kyberbezpečnostní konotace

Martina Běťáková, TIC Zlín: Platforma Zlinnovation a její běžící i plánované aktivity pro firmy

Rút Bízková, ISFOR (tbc): Příklady dobré praxe při implementaci digitálních inovací do každodenního života ve Zlínském kraji

Martin Mikeska, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně: Ekonomika a etika zahraničních investic – kdo táhne digitalizaci podniků v Česku?

11:00 – 11:45

Blok Kde na to vzít?

 

Jak a kde získat podporu pro realizaci projektů digitální transformace?

● Konkrétní běžící i perspektivní dotační schémata na podporu digitální transformace

● Služby na podporu investic do digitální transformace

● Praktické příklady dobrých praxí z firem, které již podporu získaly

Daniela Riegrová, Komerční banka: Přehled zdrojů nové dotační a veřejné podpory na digitální a zelenou transformaci

TIC Zlín (jméno zástupce bude potvrzeno): Aktuality ze regionálních i přeshraničních projektů a příležitosti dotací i nefinanční podpory pro zlínské firmy

Tereza Šamanová, CzechInno: Aktuální příležitosti pro firmy v projektech kaskádového financování

 

 

11:45

Ukončení akce, networking lunch

 

 

12:30 – 13:30

Praktická ukázka environmentálně a sociálně přínosné digitální transformace

Workshop v místě konání akce

Exkurze do firemního provozu