Description

Bezpečnostné, technické a obchodné výzvy slovenského plynárenstva

Termín:

Miesto: hotel Holiday Inn