Description

Kontejnery v praxi, Praha aj online

Hotel Grandior

Zaměříme na výhody kontejnerů při distribuci software, na infrastrukturu pro běh kontejnerizace v prostředí vašeho datového centra i při spojení s některým z veřejných cloudů, efektivní správu kontejnerových clusterů, zálohování dat, škálování i zabezpečení kontejnerizovaných aplikací.

Témata

  • Výhody kontejneru při distribuci softwaru
  • Infrastruktura pro kontejnery
  • Mikroslužby a kontejnerizace
  • Expanze do (multi)cloudu a do světa Kubernetes
  • Kubernetes pro enteprise prostředí ve vSphere
  • Nativní zálohování Kubernetes
  • Správa kontejnerů a zefektivnění jejich využívání
PROGRAM A REGISTRACE >

Přednášející

Ondřej Šika, Freelancer

Jaroslav Vašek, Dell Technologies

Petr Holan, Atos

Jiří Doubek, F5

Tomáš Michaeli, VMware

Martin Beran, Veeam

Marek Šándor, IBM

David Vašák, Thein Digital

Miroslav Vaněk, Thein Digital