Description

Národné fórum údržby 2023, ktorá sa uskutoční v dňoch 30. – 31. mája 2023, opäť na tradičnom mieste v hoteli Patria na Štrbskom Plese.

Oznam o konferencii nájdete aj na webovej stránke SSU: https://udrzba.sk/sk/udalosti/narodne-forum-udrzby-2023/