Description

Průmysl 4.0 v praxi uskuteční sa 6. 12. v Praze a online.

Místo: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
Čas: 9:00

 Jak pokračuje zavádění prvků Průmyslu 4.0 ve firmách v Česku? Na konferenci představíme výstupy z nejnovějších průzkumů Svazu průmyslu a dopravy a Národního centra Průmyslu 4.0.
Zároveň se můžete inspirovat příběhy těch, kteří v Průmyslu 4.0 uspěli a byli oceněni v letošním roce Cenou za Průmysl 4.0, které již třetím rokem vyhlásil SP ČR za podpory České spořitelny.
Součástí programu na místě je také prohlídka Testbedu pro Průmysl 4.0 RICAIP a neformální networking se zástupci všech vybraných firem a zástupců SP ČR a NCP 4.0.