Kalendár:
Strojársky kalendár
Date:
15.03.2023 - 16.03.2023
Url:
http://konferencepppu.cz/

Description

9 let tradice – záruka spolehlivosti a kvality
15. – 16. března 2023
Praha – hotel Olšanka (popř. on-line formátu)
POZVÁNKA
49 let tradice – záruka spolehlivosti a kvality, Praha
Konference se uskuteční ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou
společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, AVNH
ČR, vědecko-výzkumnými ústavy, vysokoškolskými pracovišti, státními orgány, českými
i zahraničními firmami, mediálními partnery.
Konference se koná již několik let pod záštitou Hospodářské komory ČR.
Konference je určena pro široký okruh posluchačů a slouží jako
ŠKOLENÍ.
Na programu konference:
informace o pokroku technologií, zařízení pro povrchové úpravy, v právních
předpisech tak, aby se zvýšila kvalita výrobků a zlepšila jejich konkurenceschopnost:
• aktuální právní předpisy včetně chystaných změn,
• progresivní technologie a zařízení povrchových i předpovrchových úprav v lakovnách,
žárových zinkovnách, při galvanickém pokovování, včetně informací o nátěrových
hmotách apod.,
• problematika provozů povrchových úprav,
• opatření týkající se ochrany zdraví lidí a/nebo životního prostředí,
• projektování povrchových úprav,
• exkurze na pracoviště povrch. úprav a diskuzní večer (podle epidemiologické situace).
Možnost prezentace pro firmy:
• stránková inzerce v elektronickém sborníku,
• krátké vystoupení zástupce firmy v programu konference včetně informace ve sborníku,
• stůl k provádění obchodní, propagační a konzultační činnosti.
Těšíme se na Vás
více informací najdete na:
www.konferencepppu.cz