Kalendár:
Strojársky kalendár
Date:
19.04.2023 - 20.04.2023

Description

„Digitalizací a chytrou údržbou směrem k úsporám,
moderní technologie - šestý smysl údržbářův“
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční konferenční seminář Údržba pro TOP manažery 2023.

Tématem setkání je, jak využít Digitální transformaci a Chytrou údržbu k podstatnému zvýšení celkové efektivity firmy. Pojďme se společně podívat na moderní technologie, které se mohou stát naším „šestým“ smyslem.

V moderních technologiích, metodách a postupech je velký potenciál ke zvýšení efektivity procesů a naším cílem je Vás a Vaše kolegy o tom přesvědčit. Na konferenčním semináři se budeme zabývat tématy úzce souvisejícími s optimalizací zdrojů energetických, materiálních, tedy i finančních a zejména lidských a ukážeme si jak dobře nebo špatně lze s nimi hospodařit. Aby lidská práce, bez níž to nikdy nepůjde, byla efektivní, je třeba zvyšovat kvalifikaci a vzdělávání a rozvíjet schopnosti a dovednosti personálu na všech úrovních firemní hierarchie.

Posláním konferenčního semináře je též vytvořit příjemné prostředí a prostor nejen pro výměnu dovedností a zkušeností, ale také pro neformální setkání, prezentaci a výstavky firem s praktickými ukázkami.

Na semináři máte možnost:
•vystavovat - prezentovat výrobky, postupy, služby - získat kontakty
•být partnerem - mít logo firmy umístěné v partnerské sekci v materiálech konferenčního semináře a v přednáškovém sále
•navázat nové kontakty při neformálním večerním programu