Description

 Konferencia „Managing Generations“ sa uskutoční v dňoch 8. – 9. septembra 2022 v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave.