Description

23. medzinárodný veľtrh pre zlievárenskú technológiu METAL - Kielce, Poľsko