Description

Elo Sys je medzinárodný veľtrh pre elektrotechniku, elektroniku a výrobu energie, ktorý organizuje Združenie elektrotechniky na Slovensku. Nitra