Description

Cílem konference je seznámit její účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti měřicí, kontrolní a zkušební
techniky, včetně přístrojového vybavení, software a počítačové podpory metrologie. Jde o měření při
kontrole kvality výroby, resp. výrobního procesu, při kontrole a zkouškách vyráběných součástí i strojů a při
kalibraci měřidel. Program konference je sestaven tak, aby její účastníci získali v nejkratší době co nejvíce
potřebných informací, měli možnost konzultovat metrologické otázky s vystavovateli a výrobci měřicí
techniky a vyměňovat si zkušenosti s ostatními účastníky konference.
29. mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti a navazující výstava jsou určeny
metrologům, pracovníkům útvarů managementu kvality, technických kontrol a zkušeben, dále technologům,
konstruktérům měřidel, pracovníkům investičních útvarů, technické obsluhy výroby a vedoucím
pracovníkům výrobních jednotek. Potřebné informace pro svou práci získají i pracovníci ČMI,
autorizovaných metrologických středisek, akreditovaných kalibračních a zkušebních laboratoří,
akreditačních, popř. certifikačních orgánů a pedagogové odborných vysokých a středních škol.
Konference je zaměřena do oblasti průmyslové výroby, zejména strojírenství, automobilového průmyslu,
metalurgie, elektrotechniky a elektroniky, opravárenství a navazujících oborů.