Kalendár:
Strojársky kalendár
Date:
18.03.2020 - 19.03.2020
Url:
http://konferencepppu.cz/

Description

Dovolujeme si vás pozvat na 46. ročník konference s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav, která se uskuteční ve dnech 18. – 19. března 2020 v hotelu Olšanka, Praha 3. Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven, zinkoven a smaltoven, konstruktéry, projektanty, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky hygienických stanic, inspektorátů životního prostředí, inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a dalších organizací. Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků, slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech.