Description

Česká společnost pro povrchové úpravy opět připravuje tradiční setkání odborníků v oblasti povrchových úprav. 53. ročník celostátního Aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v hotelu Gustav Mahler ve dnech 4. a 5. února 2020. Ústřední téma přednášek i diskusí dvoudenního jednání 53. ročníku bude vliv ekonomické situace na vývoj povrchových úprav.
Stejně jako v minulých letech aktiv poskytuje možnost prezentovat firemní výsledky v oblasti nových technologií, nových technologických postupů, umožňuje představit nové výrobky prostřednictvím přednášek a výstavky (prezentační stolky, panely, expozice).
Již několik let je součástí každého aktivu galvanizérů ocenění zasloužilých pracovníků v oboru povrchových úprav.