Kalendár:
Strojársky kalendár
Date:
21.11.2019
Url:
http://on.ipaslovakia.sk

Description

Cyklus seminárov s expertmi, ktorí vytvárajú budúcnosť pre tých, ktorí chcú byť v budúcnosti úspešní. Nový koncept spoločnosti IPA Slovakia, ktorým chcú ukázať ľuďom zmeny v oblasti technológií, spoločnosti, práce, vzdelávania a podnikania, ktoré prichádzajú v najbližších 10 - 20 rokoch a pomôcť im pripraviť sa na ne. V prvom dni budú účastníci diskutovať s odborníkmi o uvedených témach, na záver dostanú podklady, s ktorými by mali poznatky a inšpirácie do niekoľkých dní komunikovať a premeniť na akcie vo svojej firme, komunite alebo rodine.